• hinh nen

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý

06/09/2017 - 12:50

Trong tháng 8/2017 Công ty Tâm Hải đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ lãnh đạo các cấp thuộc đơn vị.

Nội dung cơ bản của khóa học bao gồm:

- Một số kỹ năng lãnh đạo quản lý cơ bản 
- Kỹ năng quản lý nôi vụ trong tổ chức

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo 

- Kỹ năng tham mưu và xử lý thông tin trong hoạt động lãnh đạo, quản lý 

 - Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác của lãnh đạo 


Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp với các tổ chức, đơn vị để tổ chức đào tạo bồi dưỡng theo loại hình này. Đây là hướng đi mới của công ty trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng công chức nhà nước nói riêng

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
hinhanh
Các tin liên quan
 

Đăng ký nhận tin

 
Tên bạn:
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links Facebook
 
 
 
 
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X