• hinh nen

Kiến thức ôn thi công chức: Phương pháp kinh tế trong QLNN về kinh tế

Kiến thức ôn thi công chức: Phương pháp kinh tế trong QLNN về kinh tế

Phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước là tổng thể những cách thức tác động có chủ đích và có thể của Nhà nước lên hệ thống kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu quản lý của Nhà nước.Tổng quan một số vấn đề lý thuyết về tài chính

Tổng quan một số vấn đề lý thuyết về tài chính

Một số nội dung cơ bản về tài chínhTài liệu ôn thi công chức KBNN: Luật NSNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý NSNN

Tài liệu ôn thi công chức KBNN: Luật NSNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý NSNN

Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, bao gồm: Làm luật và sửa đổi luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách; Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước;Tài liệu ôn thi công chức KBNN 2016: Những vấn đề chung về Luật NSNN

Tài liệu ôn thi công chức KBNN 2016: Những vấn đề chung về Luật NSNN

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.Kiến thức ôn thi công chức: Các chức năng QLKT của Nhà nước

Kiến thức ôn thi công chức: Các chức năng QLKT của Nhà nước

Chức năng của Nhà nước trong quản lý kinh tế: Định hướng phát triển kinh tế; Điều chỉnh, điều tiết quan hệ thị trường; Tạo môi trưởng phát triển kinh tế; Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tếKiến thức ôn thi công chức: Một số vấn đề QLNN về kinh tế

Kiến thức ôn thi công chức: Một số vấn đề QLNN về kinh tế

Một số vấn đề QLNN về kinh tếTài liệu ôn thi công chức KBNN 2016

Tài liệu ôn thi công chức KBNN 2016Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chứcChính sách tài khóa linh hoạt và hiệu quá

Chính sách tài khóa linh hoạt và hiệu quá

Đó là khẳng định của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trong báo cáo thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015và triển khai dự toán NSNN năm 2016 gửi đến các đại biểu Quốc hội.Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo

Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy.Triển khai Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng

Triển khai Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng

Nhiều đề án trong Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015- 2017 của ngành Tài chính, triển khai thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020 đã hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2015. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu đã được đảm bảo và vượt mục tiêu đề ra.Đề cương bài giảng Quản lý nhà nước về Tài chính công

Đề cương bài giảng Quản lý nhà nước về Tài chính công

Tài chính công là phương thức phân bổ nguồn lực tài chính của khu vực công nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cho xã hội.Thu ngân sách nhà nước không đủ chi tiêu

Thu ngân sách nhà nước không đủ chi tiêu

Một năm thành công, nhưng thu ngân sách vẫn không đủ chi thường xuyên và trả nợ. Những nhận định nói trên được nêu trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015 và triển khai kế hoạch 2016, vừa được Chính phủ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.Về tình hình thực hiện NSNN năm 2015 và giải pháp điều hành NSNN năm 2016

Về tình hình thực hiện NSNN năm 2015 và giải pháp điều hành NSNN năm 2016

Năm 2015 nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra (6,2%); lạm phát thấp (chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 0,63% so với bình quân năm 2014); tín dụng tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng..Bài giảng về Thủ tục hành chính nhà nước

Bài giảng về Thủ tục hành chính nhà nước

Trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ hành chính và mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dânBai giảng về Cải cách hành chính nhà nước

Bai giảng về Cải cách hành chính nhà nước

Cải cách hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của khoa học hành chính, có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao.Điểm mới trong việc quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập

Điểm mới trong việc quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 06/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lậpBài giảng về Đạo đức công vụ

Bài giảng về Đạo đức công vụ

Đạo đức công vụ thực chất là những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, khi thực thi công vụ, cán bộ, công chức phải tuyệt đối chấp hành. Nếu quan niệm công vụ là một nghề, thì đạo đức công vụ chính là một dạng đạo đức nghề nghiệp.Tài liệu Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Tài liệu Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Tài liệu trang bị kiến thức và kỹ năng về lãnh đạo và quản lý cho đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng bao gồm các kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng tham mưu, kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, kỹ năng quản lý nguồn nhân lực và các kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính, văn hóa - xã hội, nội chính - tổ chức.Bài giảng về Công vụ, công chức

Bài giảng về Công vụ, công chức

Công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực - pháp lý được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước hoặc những người khác khi được nhà nước trao quyền nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quá trình quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đời sống xã hộiBài giảng về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Bài giảng về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Nhà nước là một tổ chức lớn nhất trong tất cả các loại tổ chức. Đó là loại tổ chức sinh ra với nhiều chức năng, nhiệm vụ khác nhau tùy theo bối cảnh, hoàn cảnh ra đời của nó.Những kết quả đạt được trong trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những kết quả đạt được trong trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 30/6/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 90/2001/NĐ-CP. Đến nay, chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã và đang từng bước đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch Chuyên viênLý luận về Nhà nước trong Hệ thống chính trị

Lý luận về Nhà nước trong Hệ thống chính trị

Quyền lực và quyền lực chính trị Quyền lực là một vấn đề được nghiên cứu từ xa xưa trong lịch sử phát triển của loài người. Có thể nhận thấy sự có mặt của quyền lực trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Quyền lực là khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng này tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể.Những trường đại học danh giá nổi tiếng nhất thế giới

Những trường đại học danh giá nổi tiếng nhất thế giới

Top 10 của bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng thế giới 2013 của tạp chí Times Higher Education, bao gồm: ĐH Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, ĐH Cambridge, ĐH Oxford, Viện ĐH California, Berkeley, ĐH Stanford, ĐH Princeton, Viện ĐH California, Los Angeles, ĐH Tokyo, Viện Công nghệ CaliforniaLý luận về Hành chính nhà nước

Lý luận về Hành chính nhà nước

Những vấn đề cơ bản về quyền lực chính trị, hệ thống chính trị, Quản lý nhà nước và hành chính nhà nướcNợ công – Thực trạng và những vấn đề cần quan tâm

Nợ công – Thực trạng và những vấn đề cần quan tâm

Tính đến đầu tháng 3/2013, những khu vực và quốc gia có tổng mức nợ công tuyệt đối cao nhất hiện nay là Bắc Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Việt Nam hiện nằm trong nhóm nước có mức nợ công trung bình của thế giới.Vướng mắc thông quan điện tử

Vướng mắc thông quan điện tử

Phức tạp trong giao diện sử dụng, giới hạn dòng hàng trên một tờ khai hay thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát còn rắc rối, là những những vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải khi thực hiện hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS.Vinashin tái cấu trúc thành công khoản vay 600 triệu USD

Vinashin tái cấu trúc thành công khoản vay 600 triệu USD

Vinashin tái cấu trúc thành công khoản vay 600 triệu USDNhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Trong vòng ba thập kỷ vừa qua, Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.Nghiên cứu: Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

Nghiên cứu: Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020Nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản về tài chính tiền tệ giai đoạn 2006-2010

Nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản về tài chính tiền tệ giai đoạn 2006-2010 

Đăng ký nhận tin

 
Tên bạn:
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links Facebook
 
 
 
 
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X