• hinh nen

  Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công vụ

  Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công vụ

  TÂM HẢI liên kết với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong và người nước tổ chức các khóa học kỹ năng lãnh đạo quản lý và các loại kỹ năng làm việc khác phục vụ công vụ của công chức  Đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý

  Đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý

  Mục đích của khóa học nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và sự thăng tiến trong nghề nghiệp 

  Khóa học được thiết kế với các chuyên đề cụ thể về kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng tham mưu, kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, kỹ năng quản lý nguồn nhân lực.   Đào tạo kỹ năng làm việc

  Đào tạo kỹ năng làm việc 

Đăng ký nhận tin

 
Tên bạn:
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links Facebook
 
 
 
 
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X