• hinh nen
Tên khóa học:Đào tạo kỹ năng làm việc
Loại chương trình:
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG
Thời gian học: 0 Buổi
Mã số:
Đánh giá: SaoSaoSaoSaoSao
 
Giới thiệu chương trình
Thông tin chi tiết
giúp gì cho bạn trong việc chọn khóa học
Điền thông tin đầy đủ để đăng ký khóa học
 
Tên:*
 
Họ:*
 
Email:*
 
Phone:*
 
Thành phố bạn đang sống:*
Những thông tin (*) là những thông tin bắt buộc điền
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X