• hinh nen

  Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng

  Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng


  Nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp) và nội dung, chương trình một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp), bao gồm phần kiến thức chung và phần kiến thức nghiệp vụ.
  Bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề Thẩm định giá

  Bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề Thẩm định giá


  Đối tượng học tập: 
  Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá, người có Thẻ thẩm định viên về giá, Thẩm định viên về giá hành nghề; cán bộ, công chức làm công tác thẩm định giá trong các cơ quan nhà nước  Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán viên

  Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán viên 

Đăng ký nhận tin

 
Tên bạn:
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links Facebook
 
 
 
 
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X