• hinh nen

ĐĂNG KÝ HỌC
Course Enrolment Form

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Customer Information
Họ
Surname
Tên đệm
Middle Name
Tên
Name
Giới tính
Gender
Ngày tháng năm sinh
Date of Birth
Điện thoại di động
Cell Phone No.
Địa chỉ email
Email address
Facebook
Tên công ty / trường học
Company / School
Điện thoại
Phone
Chức vụ
Position
Fax
THÔNG TIN KHÓA HỌC
Course Information
Tên khóa học
Course Name
Ngày khai giảng
Opening Day
Ngày học
Course Date
Cuối tuần
Weekend
Thứ 2,4,6
Mon, Wed, Fri
Thứ 3,5,7
Tue, Thu, Sat
Thời gian học
Studying Time
Sáng
Morning
Chiều
Afternoon
Tối
Evening
Đăng ký nhận thông tin khóa học
Would like to receive information via
Email Điện thoại
Cell Phone
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Form of Payment
Tiền mặt
Cash
Chuyển khoản
Bank Transfer
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X