• hinh nen
Tên khóa học:Chương trình ôn thi công chức Kho bạc nhà nước 2017
Loại chương trình:
Chương trình ôn thi công chức KBNN
Thời gian học: 07 Buổi
Mã số:
Đánh giá: SaoSaoSaoSaoSao
 
Giới thiệu chương trình

Tổ chức 02 môn: Kiến thức chung (thi viết) và Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết và thi trắc nghiệm)

Thông tin chi tiết

Môn Kiến thức chung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN. 
Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:
Đối với Ngạch chuyên viên nghiệp vụ:Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

giúp gì cho bạn trong việc chọn khóa học

Giúp thí sinh nâng được kiến thức, trau dồi kinh nghiệm làm bài bài thi tuyển dung, tăng khả năng trúng tuyển


Chương trình cụ thể như sau:
1) Chương trình cơ bản (05 buổi)
    a) Môn Kiến thức chung

TT

Nội dung

Thời gian

1

Những vấn đề QLNN về kinh tế

0,5 ngày

2

Những vấn đề QLNN về tài chính

1,0 ngày

3

Những vấn đề công chức – công vụ; Luật công chức

0,5 ngày

4

Cơ sở về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của KBNN

0.5 ngày

 b)    Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Luật NSNN 07 buổi

1

Những vấn đề chung về NSNN

0.5 ngày

2

Thu NSNN

0.5 ngày

3

Chi và Bội chi NSNN

01 ngày

4

Phân cấp NSNN

0.5 ngày

5

Quản lý chu trình NSNN

0.5 ngày

6

Trắc nghiệm

0.5 ngày


Ghi chú: 1 ngày = 02 buổi x 2 giờ
2) 
Chương trình chuyên sâu

Cả 02 môn: luyện thi theo đề thi và các tình huống

 Thời gian: theo nhu cầu 

Thời gian ôn luyện theo nhu cầu

Điền thông tin đầy đủ để đăng ký khóa học
 
Tên:*
 
Họ:*
 
Email:*
 
Phone:*
 
Thành phố bạn đang sống:*
Những thông tin (*) là những thông tin bắt buộc điền
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X