• hinh nen

Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệpHướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăngLuat thue TNCN

Luat thue TNCN

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.Luật Thuế TNDN

Luật Thuế TNDN

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.Luật thuế GTGT

Luật thuế GTGT

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.Luật Quản lý thuế

Luật Quản lý thuế

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luậtChiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 958/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Luật Quản lý nợ công

Luật Quản lý nợ công

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009 quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.Luật Kế toán năm 2015

Luật Kế toán năm 2015

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.Thông tư 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 12 năm 2014 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Thông tư 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 12 năm 2014 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Bộ Tài chính ban hành thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giáThông tư 199/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Thông tư 199/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng  và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởngThông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của  Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcNghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14 tháng 2 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lậpLuật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nướcLuật Ngân sách nhà nước 2002

Luật Ngân sách nhà nước 2002

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10, Quốc Hội 11 ban hành Luật NSNN.Nghi định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5 tháng 3 năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Nghi định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5 tháng 3 năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chứcNghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương IV)

Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương IV)Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương III)

Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương III)

Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcNghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương II)

Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương II)

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcLuật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Phần I)

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Phần I)

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Từ Điều 1 đến Điều 32)Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Phần II)

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Phần II)

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Từ Điều 32 đến Điều 60)Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Phần III)

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 (Phần III)

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 Từ Điều 61 

Đăng ký nhận tin

 
Tên bạn:
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links Facebook
 
 
 
 
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X