• hinh nen
Chương trình học
Thời gian khai giảng:  Gần nhất | Xa nhất
  • ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG
  • ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  • ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương trình ôn thi công chức Kho bạc nhà nước 2017
 
Ngày 28/05/2016
Chương trình ôn thi công chức Thuế
 
Ngày 17/09/2016
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công vụ
 
Ngày 04/03/2016
Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng
 
Ngày 04/04/2016
Bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề Thẩm định giá
 
Ngày 30/11/-0001
Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán viên
 
Ngày 30/11/-0001
Đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý
 
Ngày 30/11/-0001
Đào tạo kỹ năng làm việc
 
Ngày 30/11/-0001
Khóa học về các Luật thuế
 
Ngày 30/11/-0001
Khóa học về Luật Ngân sách nhà nước
 
Ngày 30/11/-0001
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Khóa bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính thuế
 
Ngày 04/03/2016
Khóa hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Kế toán viên
 
Ngày 07/03/2016
Bài viết: Viện quản trị tài chính - tamhai - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SMW1VP2 vào 29:01:2016. Viện quản trị tài chính ,tamhai,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - tamhai, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
 
X